Es piekrītu

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat mūsu privātuma politikai

Pašlaik kā nekad agrāk aktuāla kļuvusi veca paruna par to, ka visi cilvēki var tikt iedalīti divās kategorijās: tie ir vai nu parādnieki, vai kreditori. Mūsu neparastajā laikā parādu piedzīšanas procesi aktivizējas: bankas un citas kredītiestādes, apzinādamies cilvēku vājās juridiskās zināšanas un līdz ar to arī zināmu bezpalīdzību, tiecas gūt sev maksimālu labumu, palielinot procentu likmes, saīsinot līgumu darbības termiņus, pieprasot papildus garantijas, kredītu pirmstermiņa atmaksāšanu; savukārt, kreditoriem rodas problēmas ar parādu piedzīšanas efektivitāti.

Mūsu juridiskās prakses laikā esam veiksmīgi nokārtojuši vairākus parādu piedziņas procesus. Savas darbības laikā esam izpētījuši gan parādnieku, gan kreditoru vispārējo uzvedības psiholoģiju. Pētot visas tiesas un izpildes procesa stadijas, mēs esam pārliecināti, ka izbeidzot lietu ar mierizlīgumu, labumu gūst abas puses.

Neraugoties uz to, kura iesaistītā puse Jūs pašlaik esat, mēs piedāvājam Jums juristu un ekonomistu kvalificētu atbalstu parādu piedziņas jautājumos. 

Ņemot vērā, ka mūsu kompānijai ir izcila reputācija, vēlamies piedāvāt sadarbību visām ieinteresētām personām.

Tādēļ,

ja Jūs esat parādnieks:

lai nenokļūtu ļaunprātīgu parādnieku skaitā, griezties pie mums pēc palīdzības, negaidot, kamēr parāds sāks augt un tiks aprēķinātas soda sankcijas. Mēs Jums izskaidrosim Jūsu tiesības un pienākumus, palīdzēsim apstrīdēt līguma strīdīgos nosacījumus Patērētāju tiesību aizstāvēšanas centrā, uzņemsimies pārrunas ar Jūsu kreditoriem, panākot savstarpēju vienošanos;  

ja Jūs esat  kreditors:

un Jums nākas nodarboties ar parādu piedziņu, bet Jūs nezināt, ar ko sākt un kā kārtot procesu, kā pareizi rīkoties attiecībās ar kreditoru vai arī Jums pietrūkst tam laika - uzticiet parāda atgūšanas procesu profesionāļiem.

Meklēsim pareizos risinājumus kopā!