Es piekrītu

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat mūsu privātuma politikai

Ņemot vērā klientu vēlmes, piedāvājam pakalpojumus dzīvokļu un namu īpašniekiem:

  • māju pārvaldīšana un apsaimniekošana;
  • namu pārvaldnieka pakalpojumi;
  • platību izīrēšana/iznomāšana;
  • namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas programmu izstrāde;
  • konsultēšana jautājumos, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
  • klientu informēšana par viņu tiesībām, pienākumiem un iespējām, kas saistītas ar  kopīpašumu;
  • normatīvo aktu skaidrojumi nekustamā īpašuma jomā;
  • konsultēšana par optimālas pārvaldīšanas formas izvēli katrai konkrētai mājai.

Izmantojot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumus, Jūs ietaupīsiet laika un materiālos resursus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma funkcionalitātes nodrošināšanu.

Jums vairs nevajadzēs vērsties pēc palīdzības pie neskaitāmiem pakalpojumu sniedzējiem, meklējot īstos sadarbības partnerus un izvērtējot viņu pakalpojumu kvalitāti. 

Mēs garantējam savlaicīgu un kvalitatīvu apkalpošanu, individuālu pieeju problēmjautājumu risināšanā un visu procesu caurskatāmību. 

Meklēsim pareizus risinājumus kopā!